Γωνίες Σωληνώσεων

H PAROC έχει αναπτύξει ειδικές λύσεις για την μόνωση σε γωνίες σωληνώσεων, με κοχύλια πετροβάμβακα. Τα κοχύλια PAROC Pro Segment και PAROC Pro Bend είναι προκατασκευασμένα προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για την μόνωση των βιομηχανικών αγωγών.

Οι ακριβείς διαστάσεις των προκατασκευασμένων στοιχείων μόνωσης πετροβάμβακα, για τις γωνίες σωληνώσεων, κάνουν την ποιότητα της μόνωσης του σωλήνα καλύτερη. Η εγκατάσταση των κοχυλιών PAROC Pro Segment και PAROC Pro Bend αποτελεί μια τεχνική αποτελεσματική, γρήγορη και οικονομική για την μόνωση των γωνιωδών σωληνώσεων. Αποτέλεσμα αυτών είναι η απώλεια θερμότητας να ελαχιστοποιείται, καθώς δεν απαιτείται μεταλλική βάση στήριξης, και τα έξοδα λειτουργίας να μειώνονται.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

  • Η Paroc συνιστά τα κοχύλια PAROC Pro Segments, προκειμένου να μονώσουμε τις γωνίες των μεγάλων σωληνώσεων. Οι ακριβείς διαστάσεις των τμημάτων του κοχυλιού εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή στις ραφές χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση οποιονδήποτε ενισχύσεων. Το PAROC Pro Segment δημιουργεί μια πρόσθετη αξία, σε σύγκριση με την εγκατάσταση των ρολών PAROC Wired Mat.
  • Η ανάγκη εγκατάστασης μιας εξωτερικής επικάλυψης στο χώρο εξαλείφεται, καθώς η επικάλυψη εγκαθίσταται εύκολα σε τμήματα των κοχυλιών/σωληνώσεων και το τελικό αποτέλεσμα είναι άριστης ποιότητας. Δείτε τη σύγκριση στις ροές θερμότητας, με την εφαρμογή διαφορετικών λύσεων μόνωσης PAROC σε βιομηχανικούς σωλήνες.

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Για τις μικρές και μεσαίες βιομηχανικές γωνίες σωληνώσεων, συνίσταται η χρήση των κοχυλιών PAROC Pro Βends, που είναι ειδικά σχεδιασμένα για γωνίες 90 μοιρών.

  • Όπως τα κοχύλια PAROC Pro Segments για μεγάλες γωνίες σωλήνων, έτσι και τα κοχύλια PAROC Pro Βends επιτελούν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, όπως τα κοχύλια PAROC για ευθείες σωληνώσεις. Η εγκατάσταση των προκατασκευασμένων εξαρτημάτων καθιστούν την μόνωση πιο αποτελεσματική και οδηγούν στην βέλτιστη τελική απόδοση.

ΓΩΝΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Τα οφέλη της διπλής στρώσης στη μόνωση (DL) και τα κοχύλια PAROC Pro Lock μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε γωνίες σωληνώσεων, όπως και τα κοχύλια PAROC Pro Segment DL, στα οποία οι ραφές σφραγίζονται, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια θερμότητας.

  • Η διπλή στρώση χρησιμοποιείται για την υψηλή θερμοκρασία, για παράδειγμα σε υπέρθερμους αγωγούς ατμού.
  • Τα  κοχύλια PAROC Pro Segment DL είναι συμβατά και με τους δύο ακόλουθους τύπους κοχυλιού, PAROC Pro Lock Section και PAROC Pro Section DL.
  • Για αγωγούς υψηλής θερμοκρασίας, η Paroc συνιστά την λύση της διπλής στρώσης.
  • Στις μεγάλες γωνίες σωλήνων, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε δύο συνδέσεις ανά σωλήνα/κοχύλι.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.