Μόνωση για το τζάκι

MONΩΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ PAROC ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ

Η πλάκα PAROC FIREPLACE SLAB 90 AL1 είναι μια άκαυστη πλάκα πετροβάμβακα, η οποία καλύπτεται με ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου, και χρησιμοποιείται για θερμική μόνωση του θαλάμου του φούρνου και του τζακιού. Το συγκεκριμένο προϊόν χρησιμοποιείται για την εσωτερική μόνωση του περιβλήματος του κλιβάνου.
Οι πλάκες πετροβάμβακα PAROC FIREPLACE SLAB 90 AL1 είναι ικανές να αντέχουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το συνδετικό αρχίζει να εξατμίζεται όταν η θερμοκρασία του υπερβαίνει τους 200 °C. περίπου. Αν και η τάση συμπίεσης ελαττώνεται οι μονωτικές ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες και οι ίνες του πετροβάμβακα παραμένουν ανθεκτικές έως τους 1000 °C.

Ο ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 

Οι θερμικές ιδιότητες του πετροβάμβακα παραμένουν αναλλοίωτες στη διάρκεια του χρόνου, ενώ η κατάταξη του προϊόντος, η οποία σχετίζεται με την περιεκτικότητα του οργανικού συνδετικού υλικού, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της γήρανσης/αποδόμησής του κατά την πάροδο του χρόνου. Η εμπειρία χρόνων έχει δείξει ότι οι δομικές ίνες παραμένουν σταθερές ενώ στους πόρους δεν περιέχονται άλλα αέρια εκτός από τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Ο ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. 

Οι πυραντούχες ιδιότητες του πετροβάμβακα δεν επιδεινώνονται στην υψηλή θερμοκρασία. Η ταξινόμηση του προϊόντος στη κατηγορία των ανόργανων υλικών, δικαιολογεί την σταθερότητα/μη αποδόμηση του στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι δομικές ίνες παραμένουν σταθερές, ενώ στους πόρους δεν περιέχονται άλλα αέρια εκτός από τον αέρα του περιβάλλοντος. 

Οι πλάκες πετροβάμβακα PAROC FIREPLACE SLAB 90 AL1 έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 97/69/CE και τον κανονισμό EC 1272/2008 ότι είναι φυσικές για τον άνθρωπο, φιλικές προς το περιβάλλον και δεν περιέχουν οποιαδήποτε τοξική ουσία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Οι πλάκες τοποθετούνται με την επικάλυψη του αλουμινίου προς τη μεριά του θερμού αέρα. Η στερέωση γίνεται με πυρασφαλή σιλικόνη και ειδική ταινία αλουμινίου υψηλών θερμοκρασιών προκειμένου να επιτευχθεί επαρκή αρμοκάλυψη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πλάτος x Μήκος /Πάχος
600 x 1000 mm /25 - 100 mm
Σύμφωνα με το EN 822 /Σύμφωνα με το EN 823
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
Αντίσταση στη φωτιά Α1
Σύμφωνα με το πρότυπο : EN 14303:2009 (ΕΝ 13501-1)
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Θερμική αγωγιμότητα λ στους 10 °C, λ10= 0,037 W / mK
Σύμφωνα με το πρότυπο : EN 14303:2009 (ΕΝ 12667)
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ T5
Σύμφωνα με το πρότυπο : EN 14303:2009 (ΕΝ 14303)
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
Απορρόφηση νερού, Short Term WS, W p ≤ 1 kg/m²
Σύμφωνα με το πρότυπο : EN 14303:2009 (ΕΝ 1609)
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Καθαρό φύλλο αλουμινίου