Θερμομόνωση Σωλήνων Εξαερισμού


Τα συστήματα εξαερισμού απαιτούν θερμομόνωση, προκειμένου να περιορίσουμε και να ελέγξουμε την απώλεια θερμότητας. Για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, είναι σημαντικό να μειωθούν οι περιττές απώλειες θερμότητας, σε αγωγούς που μεταφέρουν είτε ζεστό είτε κρύο αέρα.  Αυτό, μαζί με τη θερμοκρασία και την περιεκτικότητα σε υγρασία, τόσο του ατμοσφαιρικού αέρα όσο και του εσωτερικού του αγωγού, συμβάλλει ώστε να επιλέξουμε την επιλογή της κατάλληλης μόνωσης.

Η διατήρηση της θερμοκρασίας και η ελαχιστοποίηση της απώλειας θερμότητας του αέρα κατά τη μεταφορά θερμού αέρα μέσα από αγωγούς εξαερισμού αποτελούν τα δύο κριτήρια προκειμένου να εξαλείψουμε την άσκοπη απώλεια ενέργειας.

Οι αγωγοί που μεταφέρουν κρύο αέρα, χρειάζονται επίσης μια καλή λύση θερμομόνωσης. Η μόνωση, διατηρεί στο χαμηλότερο επίπεδο την θερμοκρασία στο εσωτερικό του αγωγού, έναντι της θερμής θερμοκρασίας του περιβαλλοντικού αέρα. Αν ο κρύος αέρας στον αγωγό θερμαίνεται από τον περιβάλλοντα αέρα, οι λειτουργίες του συστήματος HVAC είναι λιγότερο αποτελεσματικές και μας ωθούν να χρειαστούμε περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσουμε τη σωστή θερμοκρασία στο εσωτερικό του αγωγού. Εάν οι αγωγοί είναι σωστά μονωμένοι, τότε ολόκληρο το σύστημα εξαερισμού θα λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί, χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Τεράστια προβλήματα εμφανίζονται όταν η συμπύκνωση συσσωρεύεται στο εξωτερικό των αγωγών, οι οποίοι περιέχουν υλικά με χαμηλότερη θερμοκρασία, από την θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Λόγω της υψηλής υγρασίας, ο αέρας μπορεί εύκολα να συμπυκνωθεί, στην εξωτερική επιφάνεια των αγωγών. Όταν συμβαίνει αυτό, το νερό αρχίζει να στάζει και να προκαλεί βλάβες, όπως αποχρωματισμό σε οροφές και πατώματα. Με την πάροδο του χρόνου, το νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους αγωγούς και μείωση της διάρκειας ζωής τους. Η συμπύκνωση προκαλείται επίσης στο εσωτερικό του αγωγού, αν η κατάσταση έχει αντιστραφεί. 
Αποφεύγεται η συμπύκνωση με τη χρήση της σωστής μόνωσης, αρκεί να εφαρμόσουμε το σωστό πάχος μόνωσης, προκειμένου να διατηρήσουμε την θερμοκρασία της επιφάνειας  υψηλότερη, από τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Ενδείκνυται επίσης η χρήση ενός αποτελεσματικού φράγματος υδρατμών, προκειμένου να εμποδίσουμε η υγρασία να διαπεράσει τη μόνωση.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε περιπτώσεις όπου απαιτούν μόνωση συμπύκνωσης.

Αγωγός

Αέρας στον αγωγό

Τοποθεσία του αγωγού

  Αιτία μόνωσης

  Λύση

Εξωτερικό αεραγωγών, 
Air-condition, 
κλπ.

 Κρύος αέρας

Σε θερμαινόμενο, ζεστό χώρο (υψηλότερη θερμοκρασία από ό, τι στον αγωγό)

Συμπύκνωση επί της εξωτερικής επιφανείας

Θερμομόνωση και
φράγμα υδρατμών

Θερμαινόμενος εισερχόμενος αέρας, 
Εξερχόμενος αέρας,
κλπ.

 Θερμός αέρας

Μη θερμαινόμενο, κρύο χώρο

Συμπύκνωση στην εσωτερική επιφάνεια

Θερμομόνωση

Σε θερμαινόμενο, ζεστό χώρο

Θερμομόνωση για να μειωθεί η απώλεια ενέργειας

Θερμομόνωση

Εάν απαιτείται μια μόνωση για θερμικούς σκοπούς και πυροπροστασία,  τότε ενδείκνυται η τοποθέτηση της μόνωσης πυρασφάλειας πλησιέστερα στον αγωγό και την θερμική μόνωση, και επιπλέον ένα διάφραγμα ατμών, πάνω από την μόνωση πυρασφάλειας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.