Περιγραφές εργασιών

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Α-60 

Περιγραφή εργασιών : Η μόνωση αποτελείται από πλάκες πετροβάμβακα Marine Firebatts πυκνότητας 100kg/m³ σε πάχος 60mm μεταξύ των ενισχυτικών και 25mm πάχους επάνω στα ενισχυτικά.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α-60 

Περιγραφή εργασιών : Η μόνωση αποτελείται από πλάκες πετροβάμβακα Marine Firebatts πυκνότητας 100kg/m³ πάχους 40mm, μεταξύ των ενισχυτικών και 25mm επάνω στα ενισχυτικά.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Α-30 

Περιγραφή εργασιών: Η μόνωση αποτελείται από πλάκες πετροβάμβακα Marine Firebatts πυκνότητας 100kg/m³ σε πάχος 40mm μεταξύ των ενισχυτικών και 25mm πάχους επάνω στα ενισχυτικά.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α-30 

Περιγραφή εργασιών : Η μόνωση αποτελείται από πλάκες πετροβάμβακα Marine Firebatts πυκνότητας 100kg/m³ πάχους 25mm, μεταξύ και επάνω στα ενισχυτικά.

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Περιγραφή εργασιών : Η θερμική μόνωση εφαρμόζεται σε όλες τις εκτεθειμένες επιφάνειες των καταστρωμάτων και πλευρών στις περιοχές των χώρων ενδιαιτήσεως για να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες κλιματισμού. Η μόνωση αποτελείται από πάπλωμα πετροβάμβακα Marine Batts πυκνότητας 32kg/m³ πάχους 50mm μεταξύ κι επάνω στα ενισχυτικά με επένδυση αλουμινίου στη μία πλευρά.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ 

Περιγραφή εργασιών : Η στήριξη του πετροβάμβακα στις πυρίμαχες και θερμικές μονώσεις γίνεται με ηλεκτροσυγκολλητά στηρίγματα (καρφίδες ) σε αποστάσεις 30cm ίσες οριζόντια και κάθετα μεταξύ τους. Στις μεταλλικές επιφάνειες σιδήρου ηλεκτροσυγκολλούνται καρφίδες πάχους 3mm και μήκους μεγαλύτερο από το πάχος του πετροβάμβακα. Η ασφάλιση του γίνεται με ειδικά γαλβανιζέ clips ( ροδέλες ) διαμέτρου 38mm.

ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Περιγραφή εργασιών: Τοποθέτηση διάτρητων ή ηλεκτοσυγκολλητών αγκίστρων για την στήριξη των μονώσεων όπου απαιτείται. Τοποθέτηση πυρίμαχης μόνωσης αποτελούμενης από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 40mm με εξωτερική επένδυση από υαλοΰφασμα εμποτισμένο σε κόλλα foster 30-36 ή θερμική μόνωση από πάπλωμα πετροβάμβακα πυκνότητας 50kg/m³ πάχους 25mm με επένδυση αλουμινίου στη ορατή πλευρά.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Περιγραφή εργασιών : Η εξωτερική επένδυση στις μονώσεις πυρασφαλείας αποτελείται από άκαυστο υαλοΰφασμα πυκνότητας 200 gr/m² εμποτισμένο σε άκαυστο επίχρισμα Foster 30-36.

ΚΑΠΝΟΦΡΑΚΤΕΣ (Draft stop) 

Περιγραφή εργασιών : Εφαρμογή πυρίμαχης μόνωσης σε πλάκες πετροβάμβακα πυκνότητας 100 kg/m³, πάχους 50mm. Η εξωτερική επένδυση της μόνωσης αποτελείται από άκαυστο υαλοΰφασμα πυκνότητας 200 gr/m² εμποτισμένο σε άκαυστο επίχρισμα Foster 30-36 και στις δυο πλευρές του πετροβάμβακα.

ΟΧΕΤΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κ/Μ- Η/Μ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ – ΣΙΓΑΣΤΗΡΩΝ 

Περιγραφή εργασιών : Η μόνωση αποτελείται από πάπλωμα ορυκτοβάμβακα Paroc Wired Mat πάχους 50mm  και πυκνότητας 100k/m³ ενισχυμένο με δικτυωτό γαλβανιζέ πλέγμα. Η στερέωση αυτής επάνω στους οχετούς γίνεται ράβοντας τη με σύρμα γαλβανιζέ στις άκρες του πλέγματος και συγκόλληση αγκίστρων όπου απαιτείται. Η εξωτερική επένδυση της παραπάνω μονώσεως αποτελείται από:

α. υαλοΰφασμα βάρους 360gr/m² εμποτισμένο σε άκαυστο επίχρισμα FOSTER 30-36.

β. με φύλλα λαμαρίνας (αλουμινίου/ανοξείδωτα/γαλβάνιζε) διαμορφωμένα με σχηματισμό αύλακα στις άκρες τους για στεγάνωση τους και η στήριξη τους γίνεται με γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες βίδες.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Περιγραφή εργασιών : Τα μαξιλάρια κατασκευάζονται από υαλοΰφασμα 630gr/m² σαν εξωτερικές επενδύσεις που γεμίζονται με πάπλωμα ορυκτοβάμβακα  πάχους 60mm και βάρους 110kg/m³ ή με κουβέρτα κεραμοβάμβακα πάχους 25 η 50mm βάρους 128kg/m³ και συρράπτονται περιμετρικά.

ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κ/Μ – Η/Μ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Περιγραφή εργασιών : Η θερμική μόνωση των σωληνώσεων στις εξαγωγές καυσαερίων από τα καπάκια έως τα TURBO, επάνω στις Κ/Μ και Η/Μ αποτελείται από πάπλωμα κεραμοβάμβακα πάχους 25mm και πυκνότητας 128 kg/m³. Η στερέωση αυτής πάνω στις εξαγωγές γίνεται με περιμετρικά δεσίματα από σύρμα γαλβανιζέ. Η εξωτερική επένδυση της μονώσεως αποτελείται από υαλοΰφασμα βάρους 360gr/m² εμποτισμένο σε άκαυστο επίχρισμα FOSTER 31-36. 

Η με φύλλα λαμαρίνας (αλουμινίου/ανοξείδωτα/γαλβάνιζε) διαμορφωμένα με σχηματισμό αύλακα στις άκρες τους για στεγάνωση τους και η στήριξη τους γίνεται με γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες βίδες.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Περιγραφή εργασιών : Η θερμική μόνωση επάνω στις φλάντζες και τις ολισθαίνουσες, αποτελείται με θερμομονωτικά μαξιλάρια κατασκευασμένα από το πάπλωμα κεραμοβάμβακα πάχους  25mm η 50mm με εξωτερική επένδυση από υαλοΰφασμα βάρους 620gr/m² . Στη συνέχεια, τοποθετούνται ειδικές κόπιτσες στις άκρες τους σε τεμάχια ανάλογα των διαστάσεων με ροδέλες μέσα-έξω ώστε να μην καταστρέφεται το υαλοΰφασμα και να γίνεται σωστή εφαρμογή τους. Η στήριξη τους επάνω στους οχετούς γίνεται με σύρμα γαλβανιζέ που έχει περαστεί στις δύο άκρες τους και σε όλο το μήκος.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΤΜΟΥ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Περιγραφή εργασιών : Η εργασία γίνεται με κοχύλι πετροβάμβακα σε μορφή σωλήνας τύπου PAROC PIPE SECTION πάχους 20 ή 30mm ανάλογα με τη διατομή της σωλήνας. Η στερέωση αυτών επάνω στις σωληνώσεις γίνεται με περιμετρικά δεσίματα από σύρμα γαλβανιζέ. Η εξωτερική επένδυση της παραπάνω μονώσεως αποτελείται από:

α. υαλοΰφασμα βάρους 360gr/m² εμποτισμένο σε άκαυστο επίχρισμα FOSTER 30-36.

β. με φύλλα λαμαρίνας (αλουμινίου/ανοξείδωτα/γαλβάνιζε) διαμορφωμένα με σχηματισμό αύλακα στις άκρες τους για στεγάνωση τους και η στήριξη τους γίνεται με γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες βίδες.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΨΥΞΕΩΣ - ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Περιγραφή εργασιών : Τοποθέτηση νέας θερμικής μόνωσης στα δίκτυα αποτελούμενη από εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση σε σωλήνες και φύλλα σε πάχος 19 και 13mm. Εξωτερική επένδυση στην παραπάνω μόνωση από υαλοΰφασμα πυκνότητας 200 gr/m² εμποτισμένο σε κόλλα FOSTER 30-36. 

Η με φύλλα λαμαρίνας (αλουμινίου/ανοξείδωτα/γαλβάνιζε) διαμορφωμένα με σχηματισμό αύλακα στις άκρες τους για στεγάνωση τους και η στήριξη τους γίνεται με γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες βίδες.

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Α–60 (FLOATING FLOOR) 

Περιγραφή εργασιών: Για την επιπεδοποίηση του μεταλλικού δαπέδου όπου απαιτείται (λακκούβες) γίνεται επάλειψη ειδικού πράϊμερ και ακολουθούν γεμίσματα από τσιμεντοειδές υλικό. Κατόπιν γίνεται εφαρμογή πετροβάμβακα πυρασφάλειας Α-60 σε πλάκες τύπου Rockwool Marine Slab πυκνότητας 200 kg/m³ και πάχους 60mm η (2 στρώσεις x 30mm πάχος σταυρωτά) η με πλάκες τύπου Paroc Marine Floor Slab πυκνότητας 140 kg/m³ και πάχους 50mm.

Ακολουθεί τοποθέτηση μιας στρώσης γαλβανιζέ λαμαρίνας πάχους 2mm.

ΜΟΝΩΣΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ (CONTAINER) ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ. 

Περιγραφή εργασιών : 1) Κατασκευή μεταλλικού σκελετού σε πλαϊνές πλευρές και οροφή με στραντζαριστά (μαύρα η γαλβάνιζε) διαστάσεων 30-40-50-60mm (ανάλογα με το πάχος της μόνωσης) Χ30mm πάχους 1,5mm. σε απόσταση ανά 1.000mm. οριζόντια και κάθετα. 

2) Τρόχισμα στα σημεία όπου θα κολληθούν καρφιά (καρφίδες) για την στήριξη της μόνωσης.
3) Συγκόλληση στηριγμάτων μόνωσης με ηλεκτροσυγκολλητά στηρίγματα (καρφίδες) σε αποστάσεις 30cm ίσες οριζόντια και κάθετα μεταξύ τους. 
4) Βάψιμο με Primer των στραντζαριστών και των καρφίδων.
5) Τοποθέτηση πετροβάμβακα με πλάκες PAROC MARINE FIRESLAB για άριστη θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία, πυκνότητας 100 kg/m³ πάχους 30-40-50-60mm (ανάλογα με το πάχος της μόνωσης που θα μας ζητηθεί). Η ασφάλιση του πετροβάμβακα γίνετε με ειδικά γαλβανιζέ clips ( ροδέλες ) διαμέτρου 38mm. 
6) Τοποθέτηση γαλβάνιζε λαμαρίνας πάχους 0.8mm σε φύλλα διαστάσεων 1000Χ2000mm.(η στερέωση της λαμαρίνας γίνεται με αυτοδιάτρητες βίδες η πριτσίνια). 
7) Στις ενώσεις των λαμαρινών τοποθετούμε γαλβάνιζε λάμες σε σχήμα πι.
8) Στις γωνίες των λαμαρινών οριζόντια & κάθετα τοποθετούμε γαλβάνιζε γωνιές διαστάσεων 20Χ20mm. 
9) Βάψιμο των λαμαρινών με Primer.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Περιγραφή εργασιών: Τσιμεντοκονίες (υποστρώματα). Καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας, επάλειψη ειδικού πράϊμερ και επίστρωση νέου τσιμεντοειδούς υποστρώματος με πρόσμιξη πρόσθετου βελτιωτικού και δημιουργία ρύσεων προς τις υδρορροές εάν απαιτείται.

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

Περιγραφή εργασιών: Εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων στα δάπεδα, διαστάσεων 14,7 x 14,7 x 0,7 mm με κόλλα και δημιουργία αρμών πάχους 3mm που η πλήρωση τους γίνεται με στόκο. Εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων στα σοβατεπί διαστάσεων 30 x 7 x 0,7 mm με ελαστική κόλλα και δημιουργία αρμών πάχους 3mm που η πλήρωση τους θα γίνει με στόκο.

ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

Περιγραφή εργασιών: Επάλειψη ειδικού πράϊμερ και επίστρωση τσιμεντοειδούς υλικού λείανσης. Τρίψιμο με παλμικά τριβεία και τοποθέτηση μεταλλοπλαστικού διαδρόμου στα δάπεδα των καμπινών και των διαδρόμων σε πάχος 2mm. H συγκόλληση του γίνεται με επάλειψη πολυουρεθανικής κόλλας και στις μεταξύ τους ενώσεις γίνεται πλήρωση με κορδόνι θερμοκόλλησης. Τοποθέτηση διαδρόμου P.V.C. με αντιολισθητικές τάπες στα δάπεδα των κλιμακοστασίων και της γέφυρας σε πάχος 3,5mm. H συγκόλληση του γίνεται με επάλειψη πολυουρεθανικής κόλλας τύπου.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Περιγραφή εργασιών: Στεγάνωση στα δάπεδα των εσωτερικών καταστρωμάτων με καθαρισμό των επιφανειών, επάλειψη ειδικού πολυουρεθανικού πράϊμερ δύο συστατικών Α+Β και επίστρωση πολυουρεθανικού υποστρώματος δύο συστατικών Α+Β με πρόσμιξη άμμου σε πάχος 6mm. Στεγάνωση στα δάπεδα των εξωτερικών καταστρωμάτων με καθαρισμό των επιφανειών , επάλειψη ειδικού πολυουρεθανικού πράϊμερ δύο συστατικών Α+Β και επίστρωση πολυουρεθανικού υποστρώματος δύο συστατικών Α+Β με πρόσμιξη αντιολισθητικής άμμου σε πάχος 8mm -10mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.