Πυρασφάλεια Σωλήνων Εξαερισμού.

Δεδομένου ότι οι αγωγοί εξαερισμού περνούν από τη μία περιοχή διαχωρισμού της φωτιάς στην άλλη, θα χρειαστούμε την κατάλληλη προστασία στους αγωγούς και τους κατάλληλους πυροφραγμούς, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς στο εσωτερικό του κτιρίου. Τα προϊόντα PAROC παρέχουν προστασία από την φωτιά, για όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.

Εκτός από τις θερμικές τους ιδιότητες- τα προϊόντα PAROC- παρέχουν μια αξιόπιστη και ασφαλή λύση πυροπροστασίας. Αυτό μειώνει την ανάγκη εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού πυρασφάλειας, όπως ψεκαστήρες και αποσβεστήρες. 
Τα προϊόντα PAROC ταξινομούνται ως μη αναφλέξιμα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 1182, ενώ ο πετροβάμβακας PAROC έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία Euroclass A1.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρολά με γαλβανιζέ σύρμα PAROC Wired Mats, τις πυρασφαλείς πλάκες Fire Slabs και τα κοχύλια Pipe Sections, τα οποία είναι ειδικά κατασκευασμένα για πυρασφαλή μόνωση, σε όλους τους τύπους των κατασκευών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.