Ηχομόνωση Σωλήνων Εξαερισμού.

O εξοπλισμός του συστήματος αερισμού και ο ήχος του αέρα, που κινείται μέσα από τους αγωγούς, μπορεί να παράγει πολλές φορές ανεπιθύμητο θόρυβο, που χρειάζεται να εξασθενεί. Ο θόρυβος παράγεται επίσης από ένα διπλανό δωμάτιο ή διαμέρισμα μέσω των αγωγών του αέρα.

Η αποτελεσματική μείωση του θορύβου είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας. 
Στις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτουμε για τη μείωση του θορύβου περιλαμβάνονται, η χρήση του εξοπλισμού εξαερισμού(που είναι πιο αθόρυβος), οι σιγαστήρες, και η κατάλληλη μόνωση.

Τα προϊόντα PAROC χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα των εξοπλισμών εξαερισμού και των σιγαστήρων. Λόγω της πορώδους δομής των ινών τους και την βέλτιστη πυκνότητά τους, τα προϊόντα PAROC- είναι ιδανικά για την μείωση του θορύβου.

ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

Σε περιπτώσεις όπου θα πρέπει να μειώσουμε τη μεταφορά του θορύβου στη ροή του αέρα, κατάλληλες είναι οι ειδικά κατασκευασμένες πλάκες PAROC Ιnvent Slabs, τις οποίες μπορείτε να εγκαταστήσετε στο εσωτερικό του αγωγού. 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 

Οι αγωγοί λειτουργούν ως μέσα μεταφοράς του ήχου στα κανάλια εξαερισμού, καθώς και στη διάδοση του ήχου από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Η μόνωση που χρησιμοποιούμε, έξω από τον αγωγό, βοηθά ώστε να μειώσουμε το ποσοστό του ήχου, μέσα από το τοίχωμα του αγωγού.

Αν αποφασίσουμε να τοποθετήσουμε μια μόνωση στο εξωτερικό του αγωγού, υπάρχουν μια ποικιλία από πλάκες και ρολά με γαλβανιζέ σύρμα για να επιλέξουμε. 

ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σιγαστήρες, για τη μείωση του θορύβου σε αγωγούς εξαερισμού. Όταν οι αγωγοί βρίσκονται σε ψυχρό χώρο (π.χ. σε μια σοφίτα), το συνιστώμενο πάχος της μόνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm θερμομόνωσης. Συνήθως, λιγότερη μόνωση χρησιμοποιείται στους σιγαστήρες, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη εγκατάστασης επιπρόσθετης μόνωσης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ασφάλεια και επιτυχία για το σύστημα εξαερισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.