Εξοπλισμός Εξαερισμού.

Ένα από τα βασικά συστατικά για να ελαχιστοποιήσουμε την χρήση και την μεταφορά του συνόλου της ενέργειας, εντός των συστημάτων εξαερισμού και αγωγών διανομής, είναι η κατάλληλη μόνωση. Συνήθως, ο εξοπλισμός είναι μονωμένος όταν κατασκευάζεται και δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω ενέργεια μόνωσης.

Τα μηχανήματα εξαερισμού χρειάζονται ηχομόνωση, προκειμένου να αποφευχθεί ο ήχος από τον εξοπλισμό, ο οποίος εξαπλώνεται μέσω των αγωγών. Μπορεί επίσης να χρειάζονται θερμομόνωση και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και μόνωση συμπύκνωσης.

Για τα μηχανήματα εξαερισμού, η Paroc συνιστά την ακόλουθη λύση μόνωσης:

  • Χρησιμοποιούμε πλάκες PAROC Invent Slabs με επικάλυψη G5.
  • Μπορούμε να καθαρίσουμε την επικάλυψη G5 με μια νάυλον βούρτσα, επιτυγχάνοντας έτσι μια πιο εύκολη συντήρηση.

Αν το μηχάνημα εξαερισμού είναι μονωμένο, και η μόνωση έχει τοποθετηθεί μεταξύ δύο μεταλλικών πλακών, στην περίπτωση αυτή το συνιστώμενο προϊόν είναι οι πλάκες PAROC Slabs, με επικάλυψη Ν3 ή Ν5.

ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Όταν τα μηχανήματα εξαερισμού τοποθετούνται σε ψυχρό χώρο, χρειαζόμαστε μια θερμική μόνωση, ώστε να διατηρήσουμε την αποτελεσματικότητα τους και να διατηρήσουμε την σωστή θερμοκρασία του αέρα. Η μόνωση θα πρέπει επίσης να προστατεύει από την συμπύκνωση. Τα ρολά και οι πλάκες με επένδυση αλουμινίου- PAROC Hvac Mats Alu and PAROC Hvac Slabs Alu- είναι επίσης κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.