Σωλήνες Καπνού Και Εξατμίσεων.

Τα προϊόντα PAROC, εξασφαλίζουν εξαιρετική θερμομόνωση για τους σωλήνες και δρουν ως μέσο πυροπροστασίας, για το σύνολο του κτιρίου. 
Η μόνωση παρατείνει τη διάρκεια ζωής των σωλήνων και συμβάλλει στην πρόληψη των καπναερίων, από την ψύξη έως το σημείο όπου θα συμπυκνωθεί και θα αφήσει διαβρωτικές καταθέσεις, στην εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα. 
Ο καπνός και οι σωλήνες εξάτμισης συχνά εκτίθενται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και γι 'αυτό απαιτούν ένα μη εύφλεκτο μονωτικό υλικό με υψηλή αντοχή στη συμπίεση. Η μόνωση πρέπει να διατηρήσει τις ιδιότητές του, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ

Οι σωλήνες εξάτμισης χρησιμοποιούνται ως συστήματα τροφοδοσίας (π.χ σε νοσοκομεία), προκειμένου να εξασφαλίσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Οι σωλήνες εξάτμισης του κινητήρα-όταν βρίσκεται σε λειτουργία- παράγει υψηλής θερμοκρασίας καυσαέρια. Αυτό σημαίνει, ότι κατά την επιλογή του κατάλληλου μονωτικού για σωλήνες εξάτμισης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην πυρασφάλεια. Το κατάλληλο πυρασφαλές υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει αν έχει καλή αντοχή συμπίεσης και να διατηρεί την μορφή του, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες.  Ο προσδιορισμός του πάχους μόνωσης, θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση προς την μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του μονωτικού.

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΧΑΛΥΒΑ

Οι καμινάδες είναι μία από τις πιο δύσκολες κατασκευές σε ένα κτίριο, καθώς χρειάζονται αυξημένα μέτρα πυροπροστασίας. Η Paroc συμβουλεύει να χρησιμοποιούμε προκατασκευασμένες καμινάδες, διότι έχουν εγκατεστημένη μόνωση, η οποία έχει εγκριθεί ως ασφαλές υλικό πυρασφάλειας από τους ελέγχους και τις δοκιμές των τοπικών αρχών. Τα προϊόντα PAROC χρησιμοποιούνται από πολλούς κατασκευαστές καμινάδων χάλυβα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.