Καμινάδες

Βιομηχανικές καμινάδες με ορθογωνίους εσωτερικούς αγωγούς- μόνωση με πετροβάμβακα - PAROC
Κατά την βιομηχανική διαδικασία πολλές φορές προκαλείται μεταφορά μεγάλων όγκων αέρα ή άλλων επιβλαβών αερίων. Για παράδειγμα, οι αγωγοί απαγωγής αερίων σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και οι εξαερισμοί σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, απαιτούν την ανάκτηση μεγάλων ποσών ενέργειας. Είναι ζωτικής σημασίας -κατά την διαδικασία λειτουργικότητας και οικονομίας της επιχείρησης- να τεθεί υπό έλεγχο η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στους αγωγούς.
Οι θερμοκρασίες μέσα στους αγωγούς απαγωγής αερίων είναι μέχρι 300 °C., ενώ τα αέρια μπορεί να περιέχουν θείο και άλλες διαβρωτικές ουσίες. Απαιτείται λοιπόν να εγκαταστήσουμε μια θερμική μόνωση, στη δομή στήριξης του αγωγού, για την πρόληψη της πτώσης της θερμοκρασίας/υγροποίηση, στο σημείο όπου τα αέρια συμπυκνώνονται και σχηματίζουν όξινες διαβρωτικές συμπυκνώσεις.
Οι υψηλές ταχύτητες ροής, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της πίεσης, μαζί με το τεράστιο μέγεθος των αγωγών και του εξοπλισμού- απαιτούν υψηλή μηχανική αντοχή. Για αγωγούς απαγωγής αερίων, η PAROC συνιστά τη χρήση διπλού στρώματος μόνωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η υγροποίηση, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο της διάβρωσης. Συνήθως, και τα δύο στρώματα είναι πλάκες, αλλά είναι δυνατόν να συνδυαστούν με PAROC PRO WIRED MATS- ρολά αλουμίνιου με γαλβανιζέ σύρμα(κοτετσόσυρμα). Το μονωτικό υλικό εξαρτάται από τις θερμοκρασίες και τον τύπο του αγωγού.
EΦΑΡΜΟΓΗ

Για τους αγωγούς απαγωγής αερίων η PAROC συνιστά την ακόλουθη λύση:

  • Ενδείκνυται η χρησιμοποίηση μονού ή διπλού στρώματος μόνωσης με 80 kg/m³ πλάκα PAROC Pro Slab.
  • Για την κατάλληλη στερέωση της μόνωσης χρησιμοποιούμε συγκολλημένες καρφίτσες.
    ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ- PAROC
    Οι πλάκες PAROC PRO SLABS παρέχουν ανώτερη θερμική μόνωση σε υψηλές θερμοκρασίες και καλή μηχανική αντοχή. Για αγωγούς ορθογώνιους, οι πλάκες είναι πιο εύκολο να εγκατασταθούν, καθώς επίσης και τα PAROC PRO WIRED MATS- ρολά με αλουμίνιο και γαλβανιζέ σύρμα(κοτετσόσυρμα) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.