Φίλτρα

Ο κατάλληλος σχεδιασμός και η εφαρμογή της θερμομόνωσης στους τοίχους των καυσαερίων (εξοπλισμός καθαρισμού αερίων) της εγκατάστασης του λέβητα, είναι κρίσιμης σημασίας για την ποιότητα ζωής και την λειτουργικότητα της εγκατάστασης. 
Οι θερμοκρασίες των καπναερίων είναι συνήθως μικρότερες από 200 °C, κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους της διαδικασίας. Η εγκατάσταση μιας θερμικής μόνωσης μπορεί να αποτρέψει την ψύξη από τα εσωτερικά τοιχώματα, κάτω από το σημείο όπου το οξύ που περιέχεται στο καυσαέριο συμπυκνώνεται και σχηματίζει διαβρωτικές καταθέσεις. Συνίσταται λοιπόν η κατάλληλη μόνωση των δομών στήριξης, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη από την ψύξη. 
Μπορείτε να μονώσετε κρίσιμους τομείς, όπως το τοίχωμα αντιστήριξης της δομής, τις αυτοκόλλητες επιφάνειες και τα καλύμματα πρόσβασης, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά πολυστρωματικές λύσεις μόνωσης με επικάλυψη ραφών, επιτυγχάνοντας έτσι μια μόνωση αρκετά σφιχτή. Συνήθως, οι πλάκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τα δύο στρώματα, ενώ επίσης είναι δυνατόν να γίνει ο συνδυασμός από πλάκες και ρολά με επικάλυψη σύρματος (κοτετσόσυρμα).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για τον εξοπλισμό και τα φίλτρα η PAROC προτείνει την ακόλουθη λύση:

  • Ενδείκνυται η χρήση δύο στρωμάτων μόνωσης με 80 kg/m³ από πλάκες PAROC Pro Slabs.
  • Η εφαρμογή ολοκληρώνεται με την κατάλληλη στερέωση της μόνωσης με συγκολλημένες καρφίτσες.

Οι πλάκες PAROC Pro Slabs παρέχουν άριστη θερμομόνωση που ανταποκρίνεται στο θερμοκρασιακό εύρος των καυσαερίων. Επίσης έχουν χαμηλή διαπερατότητα του αέρα, είναι ανθεκτικά στην υγρασία και επιπλέον οι πλάκες οροφής PAROC Prο Slabs προσφέρουν καλή δύναμη συμπίεσης στις κατασκευές οροφής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.