Βιομηχανικές Δεξαμενές

Οι δεξαμενές αποθήκευσης, οι οποίες είναι σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πλειονότητας των βιομηχανικών διεργασιών. Η θερμοκρασία του υλικού, που είναι αποθηκευμένο στις δεξαμενές, μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το ένα υλικό στο άλλο κατά την παραγωγική διαδικασία. Η θερμομόνωση μειώνει τις απώλειες θερμότητας στο ελάχιστο και διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία στο εσωτερικό της δεξαμενής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία κατά την παραγωγική διαδικασία.

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τα τοιχώματα της δεξαμενής συχνά είναι πολύ υψηλά. Σε αυτά παρατηρούνται ποικίλες θερμοκρασίες να αναπτύσσονται μεταξύ της μόνωσης και της επικάλυψης, δημιουργώντας το λεγόμενο φαινόμενο της ''καμινάδας'', στο οποίο ο αέρας ρέει προς τα πάνω. Λόγω αυτής της επίδρασης, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα με τη σωστή πυκνότητα, προκειμένου να εμποδίζεται η κίνηση του αέρα μέσα στη μόνωση, και έτσι να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της θερμικής αγωγιμότητας. Η κίνηση του αέρα μειώνεται όταν χρησιμοποιούμε προϊόντα υψηλότερης πυκνότητας. Η σωστή πυκνότητα των τοιχωμάτων στις δεξαμενές χαμηλής θερμοκρασίας, είναι περίπου 40kg/m³ .

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  • Για τα τοιχώματα δεξαμενών χαμηλής θερμοκρασίας, η PAROC συνιστά να χρησιμοποιούμε πλάκες PAROC Pro Slabs με πυκνότητα 35-50kg/m³ .σε μία στρώση. Η στερέωση των πλακών γίνεται με συγκολλημένες καρφίτσες.
  • Για τις δεξαμενές με υψηλότερη θερμοκρασία, χρησιμοποιούμε τις πλάκες PAROC Pro Slabs με πυκνότητα 50-80kg/m³ .
  • Για δεξαμενές χαμηλής θερμοκρασίας με διπλά τοιχώματα, η βέλτιστη λύση είναι τα ειδικά πετροβάμβακα PAROC Pro Loose Wool BL. Η ίδια κατασκευή με την εφαρμογή διπλών τοιχωμάτων αποτρέπει την συμπύκνωση, όμως το κενό που δημιουργείται ανάμεσα στους δύο τοίχους είναι συνήθως αρκετά στενό (300-600 mm), καθιστώντας το έργο της εγκατάστασης της μόνωσης απαιτητικό. Για να καλύψουμε το κενό χρησιμοποιούμε χύμα πετροβάμβακα PAROC στη σωστή του πυκνότητα.

ΣΤΕΓΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Για να μονώσουμε τις στέγες δεξαμενών χρησιμοποιούμε άκαμπτες πλάκες, με καλές μηχανικές και θερμικές ιδιότητες. 

EΦΑΡΜΟΓΗ

  • Για στέγες δεξαμενών, η PAROC συνιστά να χρησιμοποιούμε τις πλάκες PAROC Pro Roof Slabs 20-80 kPa, ανάλογα με τις προδιαγραφές. H επικάλυψη στερεώνεται μέσα στην μόνωση.
  • Οι πλάκες PAROC Pro Slabs, για τις στέγες των δεξαμενών, έχουν αντοχή στη σύνθλιψη και κυμαίνονται από 20-80 kPa. Έτσι καθίστανται αρκετά ισχυρές και ανθεκτικές στα σύνηθη φορτία που δημιουργούνται κατά την φάση εγκατάστασης και συντήρησής τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.