Ευθείες Σωληνώσεις

H PAROC παρέχει αποτελεσματικές λύσεις για όλες τις μονώσεις σωληνώσεων, επιλέγοντας την κατάλληλη μόνωση η οποία ανταποκρίνεται στην θερμοκρασία λειτουργίας του αγωγού. Οι μονωτικές ιδιότητες και το πάχος του σωλήνα παραμένουν αναλλοίωτες για όλη τη διάρκεια ζωής του αγωγού, αποτρέποντας παράλληλα την χαλάρωσή από την πάροδο του χρόνου.
Μία λύση μόνωσης σε τμήματα σωλήνα μπορεί να μειώσει την απώλεια θερμότητας κατά τουλάχιστον 25% -30%, σε σύγκριση με το ίδιο πάχος μόνωσης ενός ενσύρματου ρολού, η οποία απαιτεί μια δομή στήριξης που δημιουργεί μια σημαντική γέφυρα θερμότητας στο εσωτερικό της μόνωσης. Αν μια ορισμένη μέγιστη απώλεια θερμότητας είναι η βάση της διαστασιολόγησης της μόνωσης του αγωγού, τότε με τη χρήση τμημάτων του σωλήνα μειώνεται σημαντικά το πάχος της μόνωσης.
PAROC PRO LOCK  
Στην λύση PAROC Pro Lock ένα στρώμα μόνωσης είναι αρκετό για να αντικαταστήσει δύο στρώσεις τμημάτων σωληνώσεων(πάχη 80-160χιλιοστά). Ο χρόνος εγκατάστασης είναι μικρότερος, πράγμα που σημαίνει ότι ο λοιπός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για λιγότερο χρόνο, και γενικά το κόστος εργασίας είναι χαμηλότερο. Η συνολική μείωση του κόστους ισούται με περίπου το 20% -30%. 
DOUBLE LAYER (DL)

Όταν τα δύο στρώματα μόνωσης που απαιτούνται και το πάχος της μόνωσης είναι πάνω από 160 χιλιοστά, τότε προτείνονται τα προϊόντα DL. Τα προϊόντα DL δίνουν μια έτοιμη λύση η οποία περιλαμβάνει δύο τμήματα σωληνώσεων που έχουν τέτοιες διαστάσεις ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους. Τα προϊόντα συσκευάζονται το ένα μέσα στο άλλο και παραδίδονται μαζί, επιτυγχάνοντας έτσι την εξοικονόμηση μέσω ενός πιο αποτελεσματικού εφοδιασμού. 

Προκειμένου να ανταποκριθούμε σε ειδικότερες απαιτήσεις, διαθέτουμε επίσης τμήματα σωληνώσεων απώθησης νερού, το λεγόμενο WRGrade PAROC Pro Section. 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύγκριση ροής θερμότητας τριών διαφορετικών λύσεων μόνωσης σε βιομηχανικούς σωλήνες.                                                                                       

Τιμή λ σε μέση θερμοκρασία, w/mk

PAROC Pro Wired Mat 100 σε διπλή στρώση                0,078           

PAROC Pro Section 140 και PAROC Pro Section 100     0.109/0.052

PAROC Pro Lock 140 σε μία στρώση                            0.075           

Θεωρητική** απώλεια της θερμότητας, W/m                       

PAROC Pro Wired Mat 100 σε διπλή στρώση                400                

PAROC Pro Section 140 και PAROC Pro Section 100      382                

PAROC Pro Lock 140 σε μία στρώση                             386                

Θεωρητική ** θερμοκρασία της επιφάνειας, C °
PAROC Pro Wired Mat σε διπλή στρώση                       52                  

PAROC Pro Section 140 και PAROC Pro Section 100      51                  

PAROC Pro Lock 140 σε μία στρώση                             51                  
Συνολική επίδραση της αύξησης των συντελεστών με την απώλεια θερμότητας

PAROC Pro Wired Mat σε διπλή στρώση                      30 %               

PAROC Pro Section 140 και PAROC Pro Section 100     3 %                

PAROC Pro Lock 140 σε μία στρώση                            3%                  
Πραγματική απώλεια της θερμότητας, W / m
PAROC Pro Wired Mat σε διπλή στρώση                      520                 

PAROC Pro Section 140 και PAROC Pro Section 100     394                 

PAROC Pro Lock 140 σε μία στρώση                            398                  
Πραγματική θερμοκρασία της επιφάνειας, C°
PAROC Pro Wired Mat σε διπλή στρώση                       60                  

PAROC Pro Section 140 και PAROC Pro Section 100      52                 

PAROC Pro Lock 140 σε μία στρώση                             52                  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θερμοκρασία λειτουργίας 530 °C 
Μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C 
Μέση θερμοκρασία του μονωτικού υλικού 290 °C 
Ταχύτητα ανέμου(χωρίς άνεμο) 0
Εξωτερική διάμετρος του σωλήνα 406 χιλιοστά 
Επιλεγμένο πάχος της μόνωσης 160 χιλιοστά 
Επένδυση υλικού: γαλβανισμένο ατσάλι

ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι περισσότεροι από τους αγωγούς διεργασίας λειτουργούν σε εύρος θερμοκρασίας από 50-250 °C. Προτείνεται ως λύση μόνωσης για αυτούς η εφαρμογή 100 kg/τμημάτων σωληνώσεων. 
Για αγωγούς διεργασίας με θερμοκρασίες έως 350 °C η PAROC συνιστά να χρησιμοποιήσετε τα κοχύλια PAROC Pro Section 100 σε μια στρώση, όταν το πάχος της μόνωσης είναι <100 χιλιοστά. 
Όταν το πάχος της μόνωσης είναι ≥ 100 χιλιοστά, χρησιμοποιούμε κοχύλια/σωλήνες με διπλή στρώση, το PAROC Pro Section 100 DL.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

 

Οι σωλήνες είναι εξοπλισμένοι με καλώδια θέρμανσης ή ανιχνευτές ατμού, οι οποίοι καλύπτονται πρώτα με φύλλο αλουμινίου, έτσι ώστε η θερμότητα να είναι καλύτερα κατανεμημένη σε όλη την επιφάνεια του σωλήνα.

Για θερμαινόμενους σωλήνες, η PAROC συνιστά τα καλώδια θέρμανσης ή οι ανιχνευτές ατμού να επικαλυφθούν με αλουμινόχαρτο. Προτείνεται επίσης η εγκατάσταση κοχυλιών/σωλήνων PAROC Pro Section 100 πάνω στο σωλήνα, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή στην εξωτερική διάμετρο που προκαλείται από τα καλώδια θέρμανσης και ανιχνευτών ατμού.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ

Οι σωλήνες Turbine(στροβιλισμού) λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως 550 °C και απαιτούν μια καλή πολυστρωματική λύση θερμομόνωσης. Ο καθορισμός της μόνωσης και η επένδυση είναι πολύ απαιτητική, όχι μόνο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και λόγω των κραδασμών που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία παραγωγής. 
Προτείνεται λοιπόν η χρησιμοποίηση 140
kg/κοχυλιών/σωλήνων υψηλής πυκνότητας. Οι συγκεκριμένες πολυστρωματικές λύσεις χρησιμοποιούνται για την μόνωση των αγωγών στους οποίους αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με την λύση PAROC Pro Lock 140,ένα μονωτικό στρώμα είναι αρκετό για ένα λειτουργικό και οικονομικό αποτέλεσμα.

Για υπέρθερμους αγωγούς και σωλήνες στροβιλισμού η PAROC προτείνει τις ακόλουθες λύσεις:

  • Την χρησιμοποίηση κοχυλιών/σωληνώσεων PAROC Pro Lock 140 μίας στρώσης, όταν το πάχος της μόνωσης είναι <160 χιλιοστά.
  • Την χρησιμοποίηση κοχυλιών/σωληνώσεων PAROC Pro Section 140 DL διπλής στρώσης, όταν το πάχος της μόνωσης είναι> 160 χιλιοστά.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Όταν στους αγωγούς παρατηρείται η ροή του αέρα να είναι υψηλής ταχύτητας ή ο ατμός υψηλής πίεσης, τότε η επιλογή της κατάλληλης μόνωσης για την εγκατάσταση συμβάλλει στην μείωση του θορύβου. Η πιο επιβλαβή και σε χαμηλά επίπεδα θορύβου συχνότητα μπορεί να μειωθεί σημαντικά με μια λύση πολλαπλών στρώσεων υψηλής πυκνότητας. Η PAROC προτείνει την χρησιμοποίηση σωληνώσεων πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας, προκειμένου να μειώσουμε τον θόρυβο στις εφαρμογές αγωγών. Επιπλέον δεν χρειάζεται καμία επιπλέον δομή στήριξης για τις οριζόντιες σωληνώσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις καθιστούν το σύνολο της θερμότητας ή της ηχομόνωσης χειρότερο. 
Προκειμένου να συμβάλλουμε στην μείωση του θορύβου σε πολυστρωματικές λύσεις μόνωσης, προτείνουμε μια βαριά εμπρόσθια στρώση μόνωσης, όπως ο χάλυβας, ανάμεσα στα στρώματα πετροβάμβακα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.