Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ
 
ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
 
ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ
 
ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ

 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση υαλοϋφάσματος.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση υαλοϋφάσματος.
 

ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ

 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση υαλοϋφάσματος.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση υαλοϋφάσματος.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση υαλοϋφάσματος.
 
ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση υαλοϋφάσματος.
 
ΜΟΝΩΣΗ Α-60 ΣΕ  ΟΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΟΣ
 
ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση αλουμινίου.
 
ΜΟΝΩΣΗ Α-60 ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΟΣ
 
ΜΟΝΩΣΗ Α-60 ΣΕ ΣΚΑΛΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΟΣ
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead με επένδυση αλουμινίου
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead με επένδυση αλουμινίου.
 
ΜΟΝΩΣΗ Α-60 ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΗ ΜΕ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ (ΜΑΞΙΛΑΡΙ)
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead με επένδυση αλουμινίου.
 
ΜΟΝΩΣΗ Α-60 ΣΕ ΣΚΑΛΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΟΣ
 
ΜΟΝΩΣΗ Α-60 ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel DECK με επένδυση αλουμινίου.
 
ΜΟΝΩΣΗ Α-60 ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΗ ΜΕ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ (ΜΑΞΙΛΑΡΙ)
 
ΜΟΝΩΣΗ Α-60 ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΟΣ
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead (ΦΡΑΚΤΗ) με επένδυση υαλοϋφάσματος.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead με επένδυση υαλοϋφάσματος.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead με επένδυση αλουμινίου
 
ΜΟΝΩΣΗ Α-60 ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΟΣ
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel DECK με επένδυση αλουμινίου.
 
Μονώσεις Πυροπροστασίας / Πυρασφαλείας Α-60 Steel Bulkhead με επένδυση αλουμινίου.
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ  A-60 ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.