Βιομηχανικός Πετροβάμβακας Paroc

Η Paroc προσφέρει ένα σύνολο ενεργειακών, αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων καλύπτοντας όλο το φάσμα των βιομηχανικών διεργασιών, από τους λέβητες για βιομηχανικές καμινάδες έως και τους αγωγούς/σωλήνες στις δεξαμενές.

Στις βιομηχανίες και τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται εξειδικευμένη συντήρηση και ενεργειακές αποδοτικές λύσεις μόνωσης. Όλες οι λύσεις μόνωσης, στο πλαίσιο των διαδικασιών, θα πρέπει να τις χαρακτηρίζει αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ασφάλεια.

Οι αγωγοί/σωληνώσεις είναι ζωτικής σημασίας στις βιομηχανικές διεργασίες, καθώς μέσω των αγωγών/σωληνώσεων μεταφέρονται τεράστια ποσά ψυχρών και θερμών υγρών- έχοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας κατά τη μεταφορά. Η ορθά σχεδιασμένη και αποτελεσματική μόνωση αγωγών/σωληνώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης. Η PAROC παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για τους βιομηχανικούς σωλήνες/αγωγούς, καθώς τα προϊόντα της εξασφαλίζουν ικανή μόνωση, τόσο στις ευθείες όσο και στις γωνίες των σωληνώσεων/αγωγών, πετυχαίνοντας έτσι την βέλτιστη απόδοση στο σύνολο του αγωγού/σωλήνα.

Μια πρόσθετη σημαντική ιδιότητα των προϊόντων PAROC είναι η πολύ χαμηλή περιεκτικότητα τους σε φθοριούχο χλωρίδιο, το οποίο βοηθά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου διάβρωσης των υπό μόνωση υλικών.

ΣΥΣΤΗΜΑ HVAC

Τα συστήματα HVAC σε κτίρια επιτελούν πολλούς ρόλους. Στα προϊόντα PAROC περιλαμβάνονται άκαυστες και ενεργειακές αποδοτικές λύσεις μόνωσης, για όλα τα τμήματα του συστήματος HVAC. Στα συστήματα HVAC εντάσσονται οι σωλήνες θέρμανσης και νερού, σωλήνες καπνού και εξατμίσεων, εξοπλισμός και σωλήνες εξαερισμού.

Τα συστήματα HVAC πρέπει να μονώνονται με προϊόντα που παρέχουν καλές θερμομονωτικές ιδιότητες, πυροπροστασία και μείωση του θορύβου/ηχομόνωση όπου χρειάζεται.

Τα προϊόντα PAROC Hvac με επικάλυψη αλουμινίου, βοηθούν ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση, η οποία αποτελεί βασικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της μόνωσης HVAC. Η συμπύκνωση προκαλεί βλάβη στους σωλήνες, τα γύρω κτίρια και τον εξοπλισμό.

Ο πετροβάμβακας PAROC παρέχει δωρεάν συντήρηση θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και αντιπυρική προστασία που διαρκεί για όλη τη διάρκεια ζωής των κτιρίων.

Πλάκες

Ρολά

Κοχύλια

Ειδικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.