Υαλοΰφασμα TG 620  – TG 950
Ύφανση: Plain
Πάχος: 1mm - 1,5mm
Βάρος: 620 gr/m² - 950 gr/m² 
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C

Τα υφάσματα από ίνες υάλου με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 550 °C, χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (<0.035Keal/mh °C), μεγάλες μηχανικές αντοχές, δεν προκαλεί καμία βλάβη στην υγεία και είναι ένα καλό υποκατάστατο στα προϊόντα αμιάντου. 
Εφαρμογή:
Θερμομόνωση και Πυρασφάλεια σε Βιομηχανικές και Ναυτιλιακές σωληνώσεις. 
Ύφασμα για την κατασκευή θερμομονωτικών καλυμμάτων σε ειδικές εφαρμογές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.