Υαλοΰφασμα 7628 Alucoat
Ύφανση: Plain
Πάχος: 0,18mm
Βάρος: 200 gr/m²
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C

Τα υφάσματα είναι επικαλυμμένα με αλουμίνιο που προσφέρει αντανάκλαση θερμότητας/ακτινοβολίας και επιπλέον προστασία από λάδια και ρύπους. 
Είναι ιδανικό για ηλεκτρική μόνωση, θερμομόνωση, πυροπροστασία και σαν ύφασμα επικάλυψης  και προστασίας σε όλους τους τύπους θερμικής μόνωσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.