Υαλοταινία TG Fiberglass Tape
Ύφανση: Plain
Πάχος: 2,00mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C

Είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ίνες γυαλιού, έχει αντοχή στην υψηλή θερμοκρασία, αντοχή στη φωτιά, καλή διηλεκτρική σταθερότητα, εξαιρετική ευελιξία, αντίσταση σε οξέα και μένει ανεπηρέαστη από τα περισσότερα χημικά. Παρέχει προστασία σε βιομηχανικά δίκτυα, σύρματα, καλώδια, σωλήνες, παρέχει θερμική μόνωση και ατομική προστασία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.