Υαλοταινία TG 200 Filament Tape

Ύφανση: Plain
Πάχος: 0,20
mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °
C

Είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ίνες γυαλιού, έχει αντοχή στην υψηλή θερμοκρασία, αντοχή στη φωτιά, καλή διηλεκτρική σταθερότητα, εξαιρετική ευελιξία, αντίσταση σε οξέα και μένει ανεπηρέαστη από τα περισσότερα χημικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μόνωση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σε ενώσεις με άλλα υαλοϋφάσματα, σαν προστασία σε δίκτυα κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.