Υαλοταινίες Klevotape
 
Υαλοταινία TG Fiberglass Tape
Υαλοταινίες για εφαρμογές μέχρι 500°C
Παρέχουμε υαλοταινίες  Klevoglass πλάτους από 10mm έως 200mm και πάχη μεταξύ 0,08mm και 6,0mm. Το βάρος ανά μονάδα επιφανείας είναι μεταξύ 100g/m² και 3000g/m².
Η αντοχή θερμοκρασίας των υαλοταινιών Klevoglass μπορεί να αυξηθεί στους 700°C με ένα επιπλέον φινίρισμα.
 
Υαλοταινίες για εφαρμογές μέχρι 1000°C
Παρέχουμε υαλοταινίες Klevoglass πλάτους από 10mm έως 100mm και πάχη μεταξύ 0,2mm και 3,0mm. Το βάρος ανά μονάδα επιφανείας είναι μεταξύ 200g/m² και 1600g/m².
 
Άλλα Μεγέθη/ Αυτοκόλλητο
Οι υαλοταινίες κατόπιν ζήτησης διατίθενται και σε άλλα μεγέθη ή/και παρέχονται με αυτοκόλλητη ταινία.