Υαλοΰφασμα Klevoglass 2002 V4A-1 A HT 70 Grey
 
Specifications
Βάρος ανά μ.μ                            Τιμή             μ.μ.   Ανοχή     Μέθοδος Μέτρησης 
 
                                                                                              
Υαλοΰφασμα                                : 630           gr/m²  +/- 5%    DIN EN 12127              
Υαλοΰφασμα με επένδυση              : 660           gr/m²  +/- 5%    DIN EN 12127          
                                                                                       
Επικάλυψη / Επένδυση / Φινίρισμα                                                         
                                                                                            
Τύπος                                           : Dip Finish                                                      
                                                                                                                    
Πλάτος                                          : 1000          mm     +/- 1%    DIN EN 1773     
------------------------------------------------------------------------------------------
Πάχος                                            : 0,68          mm     +/- 5%    DIN EN ISO 5084     
------------------------------------------------------------------------------------------
Ύφανση                                          : Sateen 1/7-5                   DIN EN ISO 9354     
------------------------------------------------------------------------------------------
Κατασκευή                                                                                  
                                                                                                                                                                                      
Thread Count warp                           : 16,00          Fd/cm +/- 3%    EN 1049-2   
Material warp                                   : E-Glass, V4A wire 
                                                                                          
Filament Diameter warp                     : 9              μm    
Max tensile Strength                          : min 600        N/cm            EN ISO 13934-1  
Thread Count weft                             : 15,00          Fd/cm +/- 3%    EN 1049-2   
Material warp                                    : E-Glass, V4A wire 
                                                                                         
Filament Diameter warp                      : 9              μm                                
Max tensile Strength                           : min 550        N/cm            EN ISO 13934-1      
------------------------------------------------------------------------------------------
Θερμοκρασία Αντοχής
Ύφασμα                                 : 600  ºC
Φινίρισμα                                : 700  ºC
------------------------------------------------------------------------------------------
HT 70 : Ανόργανο non-slip finish. Αυξημένη τριβή και αντοχή στην κοπή. Μπορεί να είναι άκαμπτο ή εύκαμπτο. Άριστη αντοχή στην θερμοκρασία.