ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ROCKWOOL

Ναυτικές εφαρμογές
Η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα που προορίζονται για εφαρμογές του ναυτικού τομέα και παρέχει λύσεις για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία με πλάκες, πάπλωμα ραμμένο με πλέγμα, ρολά και κοχύλια.
Προϊόντα για τη ναυτιλία
Η Rockwool διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και λύσεων για τη μόνωση των πλοίων (π.χ. για γέφυρες και διαφράγματα, μηχανοστάσια, σωληνώσεις και αγωγούς αερισμού, πόρτες, καμπίνες) και των κατασκευών offshore, οι οποίες αποτελούν εφαρμογές που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές για τα υλικά.
Τα προϊόντα για το ναυτικό τομέα είναι διαθέσιμα χωρίς ή με επένδυση από ενισχυμένο αλουμίνιο στη μία πλευρά. Χωρίζονται σε προϊόντα:
για θερμομόνωση και ηχομόνωση (Marine Batts και Slabs),
για μόνωση στοιχείων εγκαταστάσεων (ρολό, πάπλωμα και κοχύλια),
για αντιπυρική προστασία (Marine Firebatts).
Όλα τα προϊόντα για ναυτικές εφαρμογές ανταποκρίνονται στον κανονισμό IMO περί “ακαυστότητας” (και “περιορισμένης τάσης εξάπλωσης της φλόγας” σε περίπτωση επένδυσης). Στον τομέα αυτόν διατίθενται επίσης πιστοποιημένες λύσεις κατηγορίας A-60 από χάλυβα και αλουμίνιο.