ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ  ROCKWOOL
Η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα που προορίζονται για εφαρμογές σε βιομηχανικό τομέα και παρέχει λύσεις για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία με πλάκες, πάπλωμα ραμμένο με πλέγμα, ρολά και κοχύλια.
Προϊόντα για βιομηχανία
Η σειρά των προϊόντων περιλαμβάνει:
πλάκες,
πάπλωμα ραμμένο με πλέγμα,
ρολό με επένδυση αλουμινίου,
κοχύλια.
Το προϊόντα Rockwool για τη βιομηχανία παρέχουν ειδική προστασία για κλιβάνους, λέβητες, δεξαμενές, ομαλές και ανώμαλες κοιλότητες, αγωγούς και στροβίλους.
Πράγματι, οι υψηλές θερμοκρασίες στις οποίες αντέχει ο πετροβάμβακας καθιστούν τα προϊόντα Rockwool ιδιαίτερα ενδεδειγμένα για το βιομηχανικό τομέα, για τη μόνωση σωληνώσεων και δεξαμενών.
Όλα τα προϊόντα από πετροβάμβακα της Rockwool διαθέτουν εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας από τη φωτιά, είναι υδροαπωθητικά, δεν παρουσιάζουν μεταβολές διαστάσεων ή επιδόσεων με τη μεταβολή των θερμικών ή υγρομετρικών συνθηκών και επιτρέπουν την επίτευξη υψηλών επιπέδων θερμομόνωσης σε συνδυασμό με εξαιρετικές ηχομονωτικές επιδόσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.