Ο ναυτιλιακός πετροβάμβακας PAROC πληροί όλες τις απαιτήσεις
Η ναυπηγική βιομηχανία ορίζει πολύ υψηλές απαιτήσεις για την ασφάλεια και άνεση επί του σκάφους. Τα προϊόντα και οι κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν για την πυροπροστασία πρέπει να είναι δοκιμασμένα και εγκεκριμένα σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς του ΙΜΟ (Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού).

Πλοία που πλέουν σε διαφορετικές συνθήκες χρήζουν θερμομόνωση υψηλών απαιτήσεων όπως επίσης και τα διάφορα είδη μηχανημάτων και εξοπλισμού, εγκαταστάσεων επιβατών, εστιατορίων κ.λπ. τα οποία απαιτούν επαρκή ηχομονωτικά και διεθνώς εγγυημένα.

Ο πετροβάμβακας Paroc προσφέρει τις οικονομικότερες και ασφαλέστερες λύσεις, με υπερσύγχρονα προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί για να καλύψουν τις σημερινές ανάγκες στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Ο πετροβάμβακας Paroc πληροί τις απαιτήσεις στους ακόλουθους τομείς:

• Πυροπροστασία 

• Οικονομία θέρμανσης των πλοίων και άνεση των επιβατών με μονώσεις θερμότητας και κρύου.

• Καλή ακουστική στους χώρους που απαιτείται

• Πληροί τις απαιτήσεις ινστιτούτων ταξινόμησης και εθνικών ναυτιλιακών αρχών σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του ΙΜΟ και της οδηγίας για τον θαλάσσιο εξοπλισμό (ενότητες Β και D).

Πλάκες Πετροβάμβακα Paroc Marine

Ρολά Πετροβάμβακα Paroc Marine

Κοχύλια Πετροβάμβακα Paroc Marine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.