Paroc Marine Wired Mat 80

Paroc Marine Wired Mat 80 είναι άκαυστος πετροβάμβακας σε ρολό ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα) και χρησιμοποιούνται για την Πυροπροστασία σε πλοία, σε κατασκευές πυρασφάλειας A-class και H-class σε καταστρώματα A15 κλάσης σε μπουλμέδες χάλυβα.

Αριθμός πιστοποίησης

VTT-C-5818-15-10 / Τεχνικό Ερευνητικό Κέντρο της Φινλανδίας (VTT)

Type-Εξέταση (Ενότητα Β) πιστοποιητικό Νο VTT-C-5818-15-10 εκδίδονται από VTT.

Ονομαστική Πυκνότητα

80 kg/m³

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας για PAROC Marine Wired Mat 80 είναι 640 °C. PAROC προϊόντα πετροβάμβακα είναι ικανά να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το συνδετικό υλικό αρχίζει να εξατμίζεται όταν η θερμοκρασία του υπερβαίνει περίπου    200 °C. Οι μονωτικές ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες, αλλά η θλίψη στρες αποδυναμώνει. Η θερμοκρασία τήξης των προϊόντων πετροβάμβακα είναι πάνω από 1000 °C.

Διαστάσεις

Πλάτος x Μήκος

Πάχος

Πλάτος 1000 mm, μήκος 2.000-8.000 mm ανάλογα με το πάχος του υλικού

30-120 mm

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 822

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 823

Φωτιά Ταξινόμηση (IMO)

Μη εύφλεκτο

FTP Κωδικός IMO Μέρος 1

Θερμικές Ιδιότητες

Θερμικής αγωγιμότητας (τιμές ανακοινώθηκαν από τον κατασκευαστή)

Περιγραφή

Αξία

Σύμφωνα με το

Θερμική αγωγιμότητα σε 10 °C, λ 10

0,036 W / mK

EN 12667

Θερμική αγωγιμότητα σε 50 °C, λ 50

0,040 W / mK

EN 12667

Θερμική Αγωγιμότητα σε 100 °C, λ 100

0,046 W / mK

EN 12667

Θερμική Αγωγιμότητα σε 200 °C, λ 200

0,064 W / mK

EN 12667

Θερμική αγωγιμότητα σε 300 °C, λ 300

0,089 W / mK

EN 12667

Θερμική Αγωγιμότητα σε 400 °C, λ 400

0,121 W / mK

EN 12667

Θερμική αγωγιμότητα σε 500 °C, λ 500

0,159 W / mK

EN 12667

Συμπεριφορά στην Υγρασία

Διαπερατότητα Νερού

Βασικά χαρακτηριστικά

Επιδόσεις

Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή (πρότυπη μέθοδος)

Απορρόφηση νερού, Short Term WS, W p

≤ 1 kg/m²

EN 1609

Τα ρολά πετροβάμβακα Paroc Marine Wired Mat 80 είναι διαθέσιμα χωρίς επικάλυψη ή με τις ακόλουθες επικαλύψεις :

AluCoat (ενισχυμένο αλουμίνιο) 

      G1 (λευκό υαλοΰφασμα 200gr/m²)

      G2(μαύρο υαλοΰφασμα 200gr/m²)

      G3(υαλοΰφασμα 430gr/m²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.