Τα  προϊόντα πετροβάμβακα είναι ικανά να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το συνδετικό υλικό αρχίζει να εξατμίζεται όταν η θερμοκρασία του υπερβαίνει περίπου   200 °C. Οι μονωτικές ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες, αλλά η θλίψη στρες αποδυναμώνει. Η θερμοκρασία τήξης των προϊόντων πετροβάμβακα είναι πάνω από 1000 °C.

Paroc Marine Fireslab πυκνότητας 100 kg/m³ Οι πλάκες πετροβάμβακα PAROC Marine Fireslab 100 είναι άκαυστες και χρησιμοποιούνται για την πυροπροστασία στα πλοία. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε κατασκευές πυρασφάλειας Α και H κλάσης, σε καταστρώματα και μπουλμέδες αλουμινίου και χάλυβα. (περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Paroc Marine Fireslab πυκνότητας 110 kg/m³ Οι πλάκες πετροβάμβακα PAROC Marine Fireslab 110 είναι άκαυστες και χρησιμοποιούνται για την πυροπροστασία και τη θερμομόνωση στα πλοία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

Paroc Marine Fireslab πυκνότητας 120 kg/m³ Οι πλάκες πετροβάμβακα PAROC Marine Fireslab 120 είναι άκαυστες και χρησιμοποιούνται για την πυροπροστασία και τη θερμομόνωση στα πλοία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

Paroc Marine Fireslab πυκνότητας 150 kg/m³ Οι πλάκες πετροβάμβακα PAROC Marine Fireslab 150 είναι άκαυστες και χρησιμοποιούνται για την πυροπροστασία και τη θερμομόνωση στα πλοία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

Paroc Marine Floorslab πυκνότητας 140 kg/m³ Οι πλάκες πετροβάμβακα PAROC Marine Floorslab 140 είναι άκαυστες και χρησιμοποιούνται για την πυροπροστασία "Α-60 Floating Floor" στα δάπεδα των πλοίων. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

  

Paroc Marine Slab πυκνότητας 180 kg/m³ Οι πλάκες πετροβάμβακα PAROC Marine Slab 180 είναι άκαυστες και χρησιμοποιούνται για την πυροπροστασία και τη θερμομόνωση στα πλοία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

  

Paroc Marine Slab πυκνότητας 60 kg/m³ Οι πλάκες πετροβάμβακα Paroc Marine Slab 60 είναι άκαυστες και χρησιμοποιούνται για την θερμομόνωση στα πλοία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.