Paroc Pro Wired Mat 100 AL1

Paroc Pro Wired Mat 100 AL1  είναι άκαυστος πετροβάμβακας  σε ρολό ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα). Διαθέτουν εξωτερική επικάλυψη με AluCoat (ενισχυμένο αλουμίνιο).  Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών, κωνικών και επίπεδων επιφανειών σε διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές. Σε υψηλές θερμοκρασίες η επίστρωση φύλλου αλουμινίου έχει σημασία για τη μόνωση της θερμικής ακτινοβολίας.

Certification Number

0809-CPR-1016 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 9.6.2014

Designation Code

MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10

 

Nominal Density

100 kg/m³

Maximum Service Temperature

Description

Value

In accordance with

Maximum Service Temperature (Declared), ST(+)i

660 °C

EN 14706

Τα  προϊόντα πετροβάμβακα είναι ικανά να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το συνδετικό υλικό αρχίζει να εξατμίζεται όταν η θερμοκρασία του υπερβαίνει περίπου    200 °C. Οι μονωτικές ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες, αλλά η θλίψη στρες αποδυναμώνει. Η θερμοκρασία τήξης των προϊόντων πετροβάμβακα είναι πάνω από 1000 °C.

Διαστάσεις

Πλάτος x Μήκος

Πάχος

Πλάτος 1000 mm, μήκος 2.000-8.000 mm ανάλογα με το πάχος του υλικού

30-120 mm

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 822

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 823

Fire Properties

Reaction to Fire

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical specification (method standard)

Reaction to Fire, Euroclass

A1

EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Thermal Properties

Thermal Resistance

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical specification (method standard)

Thermal Conductivity (declared) in 0 °C, λ0

0.038 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 10 °C, λ10

0.039 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 50 °C, λ50

0.042 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 100 °C, λ100

0.047 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 200 °C, λ200

0.063 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 300 °C, λ300

0.083 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 400 °C, λ400

0.110 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 500 °C, λ500

0.142 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 600 °C, λ600

0.180 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Moisture Properties

Water Permeability

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical specification (method standard)

Water Absorption, Short Term WS, Wp

≤ 1 kg/m²

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Rate of Release of Corrosive Substances

Trace Quantities of Water Soluble Ions and the pH Value

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical specification (method standard)

Chloride Ions, Cl-

< 10 ppm

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Chloride content not declared for products produced in Hällekis.

Durability

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation:

The fire performance of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass classification of product is related to the organic content, which cannot increase with time.

Durability of Reaction to Fire Against High Temperature:

The fire performance of mineral wool does not deteriorate with high temperature. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which remains constant or decreases with high temperature.

 

Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation:

Thermal conductivity of mineral wool products does not change with time, experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air.

Durability of Thermal Resistance Against High Temperature:

Thermal conductivity of mineral wool products does not change with time, experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air.

Facing Material

Aluminium Foil. Steel wire net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.