Paroc Pro Wired Mat 80 AL1

Paroc Pro Wired Mat 80  AL1 είναι άκαυστος πετροβάμβακας ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα).  Διαθέτη εξωτερική επικάλυψη με AluCoat (ενισχυμένο αλουμίνιο). Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών, κωνικών και επίπεδων επιφανειών σε διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές. Σε υψηλές θερμοκρασίες η επίστρωση φύλλου αλουμινίου έχει σημασία για τη μόνωση της θερμικής ακτινοβολίας.

Αριθμός πιστοποίησης

0809-CPR-1016 / VTT εμπειρογνωμόνων Services Ltd, PO Box 1001, FI-02044 VTT, Φινλανδία, 9.6.2014

Ονομασία Κωδικός

MW-EN 14303-T2-ST (+) 640-WS1-CL10

 

Ονομαστική Πυκνότητα

80 kg/m³

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας (Declared), ST (+) i

640 °C

EN 14706

Τα προϊόντα πετροβάμβακα είναι ικανά να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το συνδετικό υλικό αρχίζει να εξατμίζεται όταν η θερμοκρασία του υπερβαίνει περίπου    200 °C. Οι μονωτικές ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες, αλλά η θλίψη στρες αποδυναμώνει. Η θερμοκρασία τήξης των προϊόντων πετροβάμβακα είναι πάνω από 1000 °C.

Διαστάσεις

Πλάτος x Μήκος

Πάχος

Πλάτος 1000 mm, μήκος 2.000-8.000 mm ανάλογα με το πάχος του υλικού

30-120 mm

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 822

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 823

Fire Properties

Reaction to Fire

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical specification (method standard)

Reaction to Fire, Euroclass

A1

EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Thermal Properties

Thermal Resistance

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical specification (method standard)

Thermal Conductivity (declared) in 0 °C, λ0

0.035 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 10 °C, λ10

0.036 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 50 °C, λ50

0.040 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 100 °C, λ100

0.046 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 200 °C, λ200

0.064 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 300 °C, λ300

0.089 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 400 °C, λ400

0.121 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 500 °C, λ500

0.159 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Thermal Conductivity (declared) in 600 °C, λ600

0.204 W/mK

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Moisture Properties

Water Permeability

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical specification (method standard)

Water Absorption, Short Term WS, Wp

≤ 1 kg/m²

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Rate of Release of Corrosive Substances

Trace Quantities of Water Soluble Ions and the pH Value

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical specification (method standard)

Chloride Ions, Cl-

< 10 ppm

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Durability

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation:

The fire performance of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass classification of product is related to the organic content, which cannot increase with time.

Durability of Reaction to Fire Against High Temperature:

The fire performance of mineral wool does not deteriorate with high temperature. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which remains constant or decreases with high temperature.

 

Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation:

Thermal conductivity of mineral wool products does not change with time, experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air.

Durability of Thermal Resistance Against High Temperature:

Thermal conductivity of mineral wool products does not change with time, experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.