Υαλοΰφασμα TG 200 Πάχος: 0,18mm Βάρος: 200 gr/m² Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Υαλοΰφασμα TG 660 Πάχος: 0,9mm. Βάρος: 660 gr/m². Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Υαλοΰφασμα TG 620 – TG 950 Πάχος: 1mm - 1,5mm. Βάρος: 620 gr/m² - 950 gr/m². Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C (Περιγραφή υλικών) Δείτε περισσότερα….

Υαλοΰφασμα Klevoglass 2002 V4A-1 A HT 70 Grey (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Υαλοΰφασμα TG 620 – TG 950 Alucoat. Πάχος: 1mm - 1,5mm. Βάρος: 620 gr/m² - 950 gr/m². Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C. (Περιγραφή υλικών) Δείτε περισσότερα….

Υαλοϋφάσματα High Silica TGS 400 και TGS 600. Πάχος: 0,40mm/ 1mm. Βάρος: 430gr/m² / 660gr/m². Θερμοκρασία Λειτουργίας: 1000 °C (1200 °C Μικρή διάρκεια) (Περιγραφή υλικών) Δείτε περισσότερα….

Υαλοΰφασμα TG 430 Si1/Si2 με γκρι σιλικόνη. Πάχος: 0,43mm. Βάρος: 500gr/m² / 520gr/m². Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C (υαλοΰφασμα) 300 °C (επικάλυψη). (Περιγραφή υλικών) Δείτε περισσότερα….

Κεραμικό ύφασμα. CERAMIC FIBER CLOTH. Πάχος υφάσματος 2 mm & 3 mm. Είναι κατάλληλο για θερμοκρασίες έως 1260 °C. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα….

Υαλοΰφασμα 7628 Alucoat. Πάχος: 0,18mm. Βάρος: 200 gr/m². Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα….

Υαλοΰφασμα TG 430. Πάχος: 0,43mm. Βάρος: 430 gr/m². Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα…. 

Υαλοταινίες Klevotape (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα….

Υαλοταινία TG Fiberglass Tape. Πάχος: 2,00mm. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα….

Υαλοταινία TG 200 Filament Tape. Πάχος: 0,20mm. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα….

Κεραμικές ταινίες CERAMIC TAPE. Είναι κατάλληλες για θερμοκρασίες έως 1260 °C. Πλάτος: 50-600 mm. Πάχος: 13-25-50 mm (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Υαλοκόρδονο Στριφτό Fiberglass Twist Rope. Διάμετρος: 3 - 20mm. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Υαλοκλωστή Fiberglass Sewing Thread. Διάμετρος: 0,1 - 1mm. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 550 °C. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.