Τα  προϊόντα πετροβάμβακα είναι ικανά να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το συνδετικό υλικό αρχίζει να εξατμίζεται όταν η θερμοκρασία του υπερβαίνει περίπου   200 °C. Οι μονωτικές ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες, αλλά η θλίψη στρες αποδυναμώνει. Η θερμοκρασία τήξης των προϊόντων πετροβάμβακα είναι πάνω από 1000 °C.

Βιομηχανικός Πετροβάμβακας σε Πλάκες για Πυρασφάλεια, Πυροπροστασία, Ηχομόνωση. Περιγραφή υλικών) Δείτε περισσότερα....

Πετροβάμβακας Paroc (Σε Κοχύλια. Περιγραφή υλικών) Δείτε περισσότερα....  


Πετροβάμβακας Paroc (Σε Ρολά. Περιγραφή υλικών) Δείτε περισσότερα....

Επικαλύψεις μονώσεων Alucoat, Alucoat T, G1-G2-G3-G4-G7-LF1-N3-N5 Περιγραφή υλικών) Δείτε περισσότερα....

Βιομηχανικός Πετροβάμβακας Paroc Δείτε περισσότερα....

Πετροβάμβακας PAROC (Περιγραφή) Δείτε περισσότερα....

Πετροβάμβακας (Περιγραφή ) Δείτε περισσότερα....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.