Τα  προϊόντα πετροβάμβακα είναι ικανά να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το συνδετικό υλικό αρχίζει να εξατμίζεται όταν η θερμοκρασία του υπερβαίνει περίπου   200 °C. Οι μονωτικές ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες, αλλά η θλίψη στρες αποδυναμώνει. Η θερμοκρασία τήξης των προϊόντων πετροβάμβακα είναι πάνω από 1000 °C.

Ρολό Paroc Marine Wired Mat 100 kg/m³ είναι άκαυστος πετροβάμβακας ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα) και χρησιμοποιείται για την Πυρασφάλεια A-class και H-class σε πλοία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Marine Wired Mat 80 kg/m³ είναι άκαυστος πετροβάμβακας σε ρολό ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα) και χρησιμοποιούνται για την Πυρασφάλεια A-class και H-class σε πλοία (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολά Paroc Marine Mat 35 Alucoat είναι άκαυστα και χρησιμοποιούνται για την θερμομόνωση σε πλοία και εργοστάσια. Διαθέτουν εξωτερική επικάλυψη με AluCoat (ενισχυμένο αλουμίνιο). (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολά Paroc Hvac Lamella Mat Alucoat είναι άκαυστα, χρησιμοποιούνται για την θερμομόνωση των κυλινδρικών και ορθογώνιων αεραγωγών των πλοίων και εργοστασίων. Διαθέτουν εξωτερική επικάλυψη με (ενισχυμένο αλουμίνιο). Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Pro Wired Mat 100 AL1 είναι άκαυστος πετροβάμβακας ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα). Διαθέτη εξωτερική επικάλυψη με AluCoat (ενισχυμένο αλουμίνιο). Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών, κωνικών και επίπεδων επιφανειών σε διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές.  (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Pro Wired Mat 100 είναι άκαυστος πετροβάμβακας ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα). Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών, κωνικών και επίπεδων επιφανειών σε διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Hvac Mat AluCoat είναι άκαυστος πετροβάμβακας και διαθέτη εξωτερική επικάλυψη με AluCoat (ενισχυμένο αλουμίνιο). Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών και ορθογώνιων αγωγών εξαερισμού. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Pro Wired Mat 80 είναι άκαυστος πετροβάμβακας ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα). Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών, κωνικών και επίπεδων επιφανειών σε διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Pro Wired Mat 80 AL1 είναι άκαυστος πετροβάμβακας ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα). Διαθέτη εξωτερική επικάλυψη με AluCoat (ενισχυμένο αλουμίνιο). Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών, κωνικών και επίπεδων επιφανειών σε διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Pro Wired Mat 130 είναι άκαυστος πετροβάμβακας ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα). Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας και για ηχοαπορρόφηση σε βιομηχανικές βαλβίδες και εξοπλισμό. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Pro Wired Mat 130 AL1 είναι άκαυστος πετροβάμβακας ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα). Διαθέτη εξωτερική επικάλυψη με AluCoat (ενισχυμένο αλουμίνιο). Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας και για ηχοαπορρόφηση σε βιομηχανικές βαλβίδες και εξοπλισμό.  (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Pro Lamella Mat AluCoat είναι άκαυστος πετροβάμβακας και διαθέτη εξωτερική επικάλυψη με AluCoat (ενισχυμένο αλουμίνιο). Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών και ορθογώνιων αγωγών και στον εξοπλισμό του εξαερισμού. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Hvac VentMat AluCoat είναι άκαυστος πετροβάμβακας ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα) με επένδυση από φύλλο αλουμινίου. Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών και ορθογώνιων αγωγών εξαερισμού. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Hvac Lamella Mat GreyCoat είναι άκαυστος πετροβάμβακας με ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου (γκρι) χρώματος. Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών και ορθογώνιων αγωγών και στον εξοπλισμό του εξαερισμού. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Hvac Fire Mat AluCoat είναι άκαυστος πετροβάμβακας ραμμένος σε δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα) με επένδυση από φύλλο αλουμινίου. Χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών και ορθογώνιων αγωγών εξαερισμού. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Ρολό Paroc Hvac Mat είναι άκαυστος πετροβάμβακας χωρίς δικτυωτό πλέγμα (κοτετσόσυρμα) και χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των κυλινδρικών και ορθογώνιων αγωγών εξαερισμού. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.