Τα  προϊόντα πετροβάμβακα είναι ικανά να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το συνδετικό υλικό αρχίζει να εξατμίζεται όταν η θερμοκρασία του υπερβαίνει περίπου   200 °C. Οι μονωτικές ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες, αλλά η θλίψη στρες αποδυναμώνει. Η θερμοκρασία τήξης των προϊόντων πετροβάμβακα είναι πάνω από 1000 °C.

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Section 100 kg/m³ Χρησιμοποιούνται για την μόνωση των σωληνώσεων στη ναυτιλία και την βιομηχανία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc HVAC Section 100 kg/m³ Alucoat T Χρησιμοποιούνται για την μόνωση των σωληνώσεων στη ναυτιλία και την βιομηχανία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

 Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Hvac Section GreyCoat T Χρησιμοποιούνται για την μόνωση των σωληνώσεων στη ναυτιλία και την βιομηχανία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Hvac Section Alucoat. Χρησιμοποιούνται για την μόνωση των σωληνώσεων στη ναυτιλία και την βιομηχανία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Chimney Section είναι ένα μη-εύφλεκτο τμήμα σωλήνα πετροβάμβακα για φωτιά και θερμική μόνωση των καπνοδόχων. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Section 100 kg/m³ G7 Χρησιμοποιούνται για την μόνωση των σωληνώσεων στη ναυτιλία και την βιομηχανία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Section 100 kg/m³ G4 Χρησιμοποιούνται για την μόνωση των σωληνώσεων στη ναυτιλία και την βιομηχανία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Section 140 kg/m³ Χρησιμοποιούνται για την μόνωση των σωληνώσεων στη ναυτιλία και την βιομηχανία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Combi 100 kg/m³ Χρησιμοποιούνται για την μόνωση των σωληνώσεων στη ναυτιλία και την βιομηχανία. (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

Κοχύλια πετροβάμβακα PAROC Hvac Bend ALUCOAT T  (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

Κοχύλια πετροβάμβακα PAROC Pro Bend 100 kg/m³ (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

  

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Segment 100 kg/m³ (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc pro segment 100 kg/m³ DL (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Segment 140 kg/m³ (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Segment DL 140 kg/m³ (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Lock 100 kg/m³ (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Lock 140 kg/m³ (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Section DL 100 kg/m³ (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

Κοχύλια πετροβάμβακα Paroc Pro Section DL 140 kg/m³  (Περιγραφή υλικού) Δείτε περισσότερα....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.